ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN - ELEARNING

2007

TN E-Learning v1.0, giải pháp đã giành Giải Nhất Nhân Tài Đất Việt cho giải pháp đào tạo trực tuyến

2009

TN E-Learning v2.0, hợp tác cùng Viện Công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa Hà Nội

2011

TN E-Learning v3.0, tích hợp tính năng học trực tuyến thời gian thực realtime

2012-2014

TN E-Learning v4.0, tích hợp tính năng học trên phiên bản Mobile

2015-2016

TN E-Learning v5.0, tích hợp tính năng học theo chức danh, khung chức danh, khung năng lực đồng thời nâng cao tính năng học và thi offline

2017-2018

- Hơn 100 khách hàng đã sử dụng dịch vụ đào tạo trực tuyến và sản xuất nội dung
- Triển khai và tư vấn giáo dục đại học thông minh cho 05 trường ĐH lớn
- Tư vấn và triển khai các CSDL về giáo dục
Quá trình phát triển đào tạo trực tuyến (Elearning) - giáo dục thông minh (Smart Education)
Một số khách hàng tiêu biểu
Hệ thống đào tạo nội bộ cho Tập Đoàn Viettel
Hệ thống học, thi năng lực Ngoại Ngữ Tin Học - ĐH Vinh
Sản xuất hơn 200 khóa học cho MB Bank
Tổ chức thi hàng trăm lượt thi cho PVCombank
Hệ thống đào tạo nội bộ cho Tập Đoàn SunGroup
Hệ thống đào tạo và sát hạch trực tuyến cho BTCI
Hệ thống đào tạo trực tuyến cho Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
Hệ thống thông tin quản lý tổng thể Trường Đại học Vinh
Giải pháp đào tạo trực tuyến e-Learning

1. Xác định nhu cầu đào tạo

Khảo sát nhu cầu đào tạo
Thi, kiểm tra đánh giá xác định năng lực, sự thiếu hụt kiến thức kỹ năng

2. Lập và quản lý kế hoạch đào tạo

Lập kế hoạch đào tạo
Quản lý kế hoạch đào tạo
Quản lý các chương trình đào tạo

3. Học tập

Đào tạo theo chức danh, kế hoạch, mục tiêu cá nhân
Đánh giá trong đào tạo: đánh giá học viên; đánh giá giảng viên; đánh giá tổ chức khóa học...
Quản lý chi phí đào tạo
Quản lý khóa học

4. Thi - Kiểm tra

Tổ chức thi: Thi chính thức; thi thử; thi ôn luyện
Thi và giám sát thi
Chấm thi và lên điểm
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Quản lý chi phí thi
Quản lý ngân hàng câu hỏi
Quản lý ngân hàng đề thi

5. Học, thi trên Mobile

Học theo chức danh, kế hoạch, mục tiêu cá nhân
Thi chính thức; thi thử; thi ôn luyện
Xem và tham khỏa thư viện
Học khóa học realtime

6. Thư viện

Thư viện bài giảng
Thư viện tài liệu
Thư viện chương trình đào tạo
Quản lý chức danh
Quản lý khung kiến thức
Quản lý khung năng lực

7. Giảng dạy trực tuyến Realtime

Quản lý lịch dạy trực tuyến
Thiết lập các đối tượng tham dự; thông báo tới các đối tượng quá SMS, Email...
Chuẩn bị tài nguyên cho buổi dạy trực tuyến
Dạy học trực tuyến bằng webcam, micro, bảng trắng, chia sẻ màn hình...
Ghi và xem lại lịch dạy trực tuyến

8. Quản trị, báo cáo

Quản lý người dùng
Quản lý cơ cấu, tổ chức, nhóm người dùng
Phân quyền hệ thống
Giám sát hệ thống
Báo cáo thống kê
Theo dõi đánh giá M & E và phân tích dự báo ra quyết định

9. Đánh giá sau đào tạo

Học viên tự đánh giá nhận xét
Người quản lý trực tiếp nhận xét đánh giá
Giảng viên đánh giá
Lãnh đạo đánh giá
Giải pháp hệ thống thông tin quản lý Đại học thông minh

Các thành phần của hệ thống

Phân hệ Quản trị chung
Phân hệ Báo cáo chung phục vụ lãnh đạo
Phân hệ Quản lý hồ sơ cán bộ
Phân hệ Quản lý tiền lương, bảo hiểm
Phân hệ Quản lý định mức lao động
Phân hệ Quản lý các hoạt động NCKH
Phân hệ Cổng thông tin cán bộ
Phân hệ quản lý hồ sơ người học
Phân hệ cổng thông tin người học
Phân hệ Quản lý đào tạo
Phân hệ quản lý thi
Phân hệ Quản lý chất lượng
Phân hệ Quản lý thu chi đối với người học
Phân hệ Quản lý phòng học
Phân hệ Quản lý ký túc xá
Phân hệ Quản lý thiết bị
Phân hệ Quản lý tạp chí khoa học và công nghệ