GIẢI PHÁP CHÍNH QUYỀN THÔNG MINH - E-GOVERMENT

1. Kiến trúc tổng thể chính quyền điện tử, trục tích hợp LGSP cấp TW, Tỉnh và Huyện

Xây dựng nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung (LGSP) có các thành phần đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông với các nội dung:
Nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung LGSP
Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung với các dữ liệu ban đầu
Quản lý và khai thác dữ liệu dùng chung
Tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống phần mềm đang vận hành khai thác
Quản lý CSDL dùng chung được tổng hợp từ các hệ thống phần mềm đã được đầu tư tích hợp, vận hành sử dụng
Tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các ứng dụng
Thống kê, khai thác số liệu tổng hợp về CSDL dùng chung

2. Cổng thông tin - ePortal

Giải pháp cổng thông tin là một giải pháp toàn diện được chúng tôi phát triển từ năm 2009 với đầy đủ các tính năng từ cơ bản đến nâng cao với 1 số tính năng chính sau:
Quy trình quản lý và xuất bản tin tức
Tùy biến giao diện và các cổng thành phần
Quản lý các kênh tin và hiển thi tin tức, tin video, tin album ảnh...
Giao lưu trực tuyến và truyền hình trực tuyến
Thư viện tài liệu, văn bản, ấn phẩm
Tích hợp dịch vụ công trực tuyến
Đa ngôn ngữ...

3. Dịch vụ công trực tuyến

Giải pháp dịch vụ công của Trí Nam nhằm phục vụ việc xây dựng ứng dụng CNTT tại các cơ quan quản lý hành chính theo một kiến trúc thống nhất, không trùng lắp giữa các phân hệ trong cùng một hệ thống cũng như đảm bảo tính liên thông kết nối. Giúp việc đầu tư ứng dụng CNTT hiệu quả, triển khai nhanh và giảm rủi ro. Giải pháp cơ bản đáp ứng hai nội dung sau:
Cung cấp môi trường và các công cụ hỗ trợ việc xây dựng và phát triển các ứng dụng tại các cơ quan nhà nước nhằm tạo môi trường làm việc điện tử, tác nghiệp điện tử và giao dịch điện tử đáp ứng mô hình chính quyền điện tử. Giải pháp mang tính hệ thống đảm bảo yêu cầu về tính tổng thể, thống nhất, liên thông và kết nối giữa các ứng dụng bên trong và các hệ thống bên ngoài
Trên môi trường này, tích hợp sẵn tập hợp các phân hệ cần thiết (ứng dụng nền mang tính mở) của một cơ quan quản lý nhà nước: các phân hệ về quản lý quy trình hồ sơ cấp phép theo mô hình một cửa, quản lý chỉ đạo điều hành, lịch công tác...

4. Hệ thống văn bản và điều hành tác nghiệp

TN-eOffice là một hệ thống phần mềm cho phép tạo ra một văn phòng ảo, kênh thông tin cộng tác làm việc, kết nối các thành viên mọi lúc, mọi nơi từ quá trình quản lý văn bản, quản lý tài nguyên đến việc điều hành hoạt động của tổ chức
Quản lý văn bản: văn bản đến, văn bản dự thảo, văn bản đi
Tiếp nhận văn bản điện tử, thu hồi văn bản
Cổng trung chuyển bản
Tài liệu nội bộ, biểu mẫu
Quản lý lưu trữ
Điều hành: Quản lý hồ sơ công việc, phiếu giao việc, lịch làm việc (cá nhân, phòng ban, đơn vị, nhóm), Họp, hội thảo trực tuyến
Quản lý tài nguyên: phòng họp, xe, kho tài liệu, …
Quản lý hệ thống: cơ cấu tổ chức, người dùng, danh mục, quy trình động
Tiện ích: Chat, tin nhắn nội bộ, tin nhắn SMS, Gửi nhận email, chia sẻ file, Thông báo nhắc việc, Tích hợp chữ ký số, Kết nối máy scan, Chỉnh sửa văn bản trực tuyến, lưu phiên bản
Diễn đàn; Tin tức
Thống kê báo cáo, tìm kiếm trong cả nội dung file

5. Tư vấn, thiết kế kiến trúc Chính quyền điện tử

Là chính quyền ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp
Phối hợp với Trung tâm Chính phủ điện tử của Cục Tin Học Hóa – Bộ Thông Tin Truyền Thông thiết kế Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc
Phối hợp với Trung tâm Chính phủ điện tử của Cục Tin Học Hóa – Bộ Thông Tin Truyền Thông thiết kế Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ

6. Khiếu nại tố cáo

Chúng tôi xây dựng hệ thống giải quyết khiếu nại tố cáo với các quy trình chính sau:
Quy trình tiếp nhận và luân chuyển đơn thư
Quy trình tiếp nhận đơn thư tại bộ phận văn thư
Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại phòng ban/Thanh tra tỉnh
Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại các phòng ban/ đơn vị khác

7. Hệ thống theo dõi đánh giá M & E

Hệ thống theo dõi đánh giá M & E sẽ cung cấp việc cập nhật và tổng hợp số liệu chỉ tiêu báo cáo giám sát từ TW tới địa phương một cách thống nhất. Các chức năng chính của hệ thống như sau:
Quản lý các hoạt động / kết quả hoạt động dự án
Quản lý bộ chỉ số giám sát đánh giá
Quản lý mục tiêu / Đánh giá mục tiêu, kế hoạch
Quản lý đơn vị thụ hưởng và hồ sơ đề xuất
Hỗ trợ lập kế hoạch thực hiện dự án theo kỳ
Quản lý kinh phí hoạt động
Báo cáo, tổng hợp và phân tích số liệu

8. Hệ thống phân tích dự báo và ra quyết định

Xây dựng DATA WAREHOUSE, quy trình tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau
Phân tích tổng hợp báo cáo, đưa ra các phân tích và dự báo cho người quản lý
Tích hợp báo cáo trên di động (Mobile BI Report), giúp việc quản lý dẽ dàng hơn

9. Giải pháp GIS

Giải pháp quản lý mạng lưới tài sản cấp - thoát nước trên nền GIS.
Giải pháp tích hợp CSDL tài nguyên và môi trường trên nền GIS.
Giải pháp M&E tích hợp GIS.
Giải pháp quản lý môi trường đô thị trên nền GIS.
Giải pháp xây dựng CSDL và tích hợp ngành giao thông trên nền GIS.
Giải pháp mô hình dự báo về biến đổi khí hậu
Một số khách hàng tiêu biểu
Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
Bộ Y Tế
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Giao Thông Vận Tải
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Kế hoạch và Đầu Tư
Bộ Thông tin và Truyền thông